EcoLibra
DomKontakt
Contact

Galleria  EcoLibra Systems Inc.

Andrzej Potrzebka MSc. San.Eng.

Dyrektor Zarządzajacy/COO

kom. +48 668 57 44 63

[w] www.ecolibrasystems.com

[e] andrzej.potrzebka@ecolibrasystems.com


EcoLibra Sp. z o.o.

ul. Kościerzyńska 17-19,

51-430 Wrocław

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

VI Wydział Gospodarczy KRS

KRS 0000334772

NIP 895-195-05-50